Montáž sadrokartónu Výrobná hala Hengstler Kežmarok

Montáž sadrokartónu: Výrobná hala Hengstler Kežmarok

Sadrokartonové deliace priečky

Predsadené steny zo sadrokartónu

Znížené stropy zo sadrokartónu

Realizácia prízemia: spoločné priestory, sociálne zariadenia, šatne, vrátnica