Montáž sadrokartónu použitím sadrokartónových prefabrikátov

Montáž sadrokartónu použitím sadrokartónových prefabrikátov

Sadrokartónové prefabrikáty zvyšujú rýchlosť montáže a zjednodušujú celkový montážny postup

Prispievajú k zníženiu finančných nárokov pre montáž sadrokartónu

Umožňujú jednoducho vytvárať atypické tvary, oblúky, valce, lichobežníky a pod.